C9300L-24T-4G-A Cisco Catalyst C9300L 24 Ports GE, 4X1G uplinks, Network Advantage

47,000,000 

Thiết bị chuyển mạng Cisco C9300L-24T-4G-A Catalyst C9300L 24 Ports 10/100/1000 uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage Switch

✓ Mã sản phẩm: C9300L-24T-4G-A
✓ Tình trạng: Còn Hàng