CBS350-48T-4X-EU Cisco Business 350 Series 48 ports, 4×10 Gigabit SFP+

23,500,000 

Cisco Business 350 Series CBS350-48T-4X, CBS350-48T-4X-EU, CBS350-48T-4X-XX 48×10/100/1000 ports 4 x 10 Gigabit SFP+.

✓ Mã sản phẩm: CBS350-48T-4X-EU
✓ Tình trạng: Còn Hàng