Cisco SFP GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SMF 1310nm DOM 10KM

6,500,000 

Module quang Cisco SFP GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH Transceiver module, Single Mode, 1310nm, DOM, 10KM

✓ Mã sản phẩm: GLC-LH-SMD=
✓ Tình trạng: Còn Hàng