CPAP-SG1570 Checkpoint firewall 1570 Security Appliance

Liên hệ

Thiết bị tường lửa Checkpoint CPAP-SG1570 Quantum Spark 1500 series, 1x 1GbE WAN port, 1x 1GbE copper/fiber DMZ port, 8x 1GbE LAN switch, USB-C console port.

✓ Mã sản phẩm: CPAP-SG1570
✓ Tình trạng: Còn Hàng