HP 437572-B21 1200W Common Slot Silver Hot Plug Power Supply Kit

Liên hệ

Phân phối nguồn máy chủ, nguồn server HP 437572-B21 (437572 B21) 1200W Common Slot Silver Hot Plug Power Supply Kit 4383202-001 / 440785-001 / 441830-001 giá tốt
✓ Mã sản phẩm: 437572-B21
✓ Tình trạng: Còn Hàng