Huawei 02310MUG QSFP-40G-CU1M High Speed Direct-attach Cables

Liên hệ

Huawei 02310MUG QSFP-40G-CU1M QSFP+ 40G High Speed Direct-attach Cables 1m QSFP+38M CC8P0.254B(S) QSFP+38M Used indoor

✓ Mã sản phẩm: 02310MUG
✓ Tình trạng: Còn Hàng