Switch Cisco C9200-24P-A with 24 Port 1GbE, PoE+ 370W, Network Advantage

59,900,000 

Switch Cisco C9200-24P-A là dòng thiết bị chuyển mạch lớp 3 với bộ tính năng định tuyến và bảo mật hoàn chỉnh là giải pháp thích hợp cho hệ thống Core  Distribuion. Cisco C9200-24P-A tích hợp Network Advantage với các tính năng nâng cao như EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, IP SLA, OSPF, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, IP SLA, OSPF sẵn sàng đáp ứng nhiều yêu cầu kết nối hệ thống mạng.

✓ Mã sản phẩm: C9200-24P-A
✓ Tình trạng: Còn Hàng