CBS350-8T-E-2G-EU Cisco Business 350 Series 8×10/100/1000 ports

4,350,000 

Cisco Business 350 Series CBS350-8T-E-2G, CBS350-8T-E-2G-EU, CBS350-8T-E-2G-xx 8×10/100/1000 ports, 2 Gigabit copper/SFP combo.

✓ Mã sản phẩm: CBS350-8T-E-2G-EU
✓ Tình trạng: Còn Hàng