FG-80F-BDL-950-12 FortiGate-80F Hardware plus 1 Year 24×7 UTP

39,200,000 

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-80F-BDL-950-12 FortiGate-80F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

✓ Mã sản phẩm: FG-80F-BDL-950-12
✓ Tình trạng: Còn Hàng