Switch Maipu NSS5812-30MXTP 24*1G/2.5G/5G/10G , 1*Extension Slots, uPoE

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch layer 3 Maipu NSS5812-30MXTP với  24*100M/1G/2.5G/5G/10G Multi-Gigabit interfaces, 802.3bt UPoE   Enable, One Extension Slot, Dual Power Slots

✓ Mã sản phẩm: NSS5812-30MXTP
✓ Tình trạng: Còn Hàng