C9105AXI-S Cisco Catalyst 9105AX Access Point Wi-fi 6.

6,782,589 

Cisco Catalyst 9105AX Wi-fi 6 Access Point C9105AXI-S Indoor environments, with internal antennas.

✓ Mã sản phẩm: C9105AXI-S
✓ Tình trạng: Còn Hàng