Ruckus SmartZone 144 P01-S144-UK00 4 x 1GbE Port. 4x 10GE SFP+

Liên hệ

–  Bộ điều khiển SZ144 có thể quản lý lên đến 2K AP.
– 400 thiết bị chuyển mạch và 40 nghìn máy khách.
– Với 3 + 1 phân cụm, mở rộng quy mô lên đến 6K AP.
– Quản lý tới 120.000 khách hàng, lên đến 6.000 RUCKUS điểm truy cập, và 1.200 RUCKUS chuyển từ một cụm duy nhất
– Với LAG, tổng hợp thông lượng có thể đạt 40Gbps

✓ Mã sản phẩm: P01-S144-UK00
✓ Tình trạng: Còn Hàng