Switch LS-6825-54HF H3C S6825-54HF L3 Ethernet, 48 x 25G SFP28, 6 x 100G QSFP28

Liên hệ

– Switch Quang H3C S6825-54HF Layer 3

– 48 × 25G SFP28 ports

– 6 × 100G QSFP28 ports

– CPU 2.2GHz@4Core

– Flash/SDRAM: 4GB/4GB

– Switching capacity: 3.6 Tbps

– Forwarding capacity: 1001.7 Mpps

✓ Mã sản phẩm: LS-6825-54HF
✓ Tình trạng: Còn Hàng